แปลเพลง You'll Be In My Heart - Phil Collins

You’ll Be In My Heart เป็นเพลงของนักร้องและนักเขียนเพลงชาวอังกฤษ Phil Collins เพลงได้เปิดตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 1999 เป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชัน Tarzan (1999) เพลงได้ถูกเขียนโดย Phil Collins ในขณะที่การดำเนินการผลิตนั้นควบคุมโดย Phil Collins และ Rob Cavallo ในเนื้อเพลงนั้นพูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างทาร์ซานและฝูงลิง แต่อย่างไรก็ตามความรักและความเข้าใจนั้นจะทำให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ วันนีเรามาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Come stop your crying
It will be alright
Just take my hand
And hold it tight

ฉันมาเพื่อทำให้คุณหยุดร้องไห้
มันจะต้องโอเค
แค่คว้ามือของฉัน
และจับมันเอาไว้แน่นๆ

I will protect you
From all around you
I will be here
Don't you cry

ฉันจะปกป้องคุณเอง
จากสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ
ฉันจะอยู่กับคุณที่นี่
อย่าร้องไห้ไปเลย

For one so small,
You seem so strong
My arms will hold you,
Keep you safe and warm
This bond between us
Can't be broken
I will be here
Don't you cry

เป็นแค่คนตัวเล็กๆ คนเดียว
แต่คุณดูแข็งแกร่งมาก
อ้อมแขนของฉันจะโอบกอดคุณไว้
จะทำให้คุณปลอดภัยและอบอุ่น
ความผูกพันระหว่างเรานี้
ไม่สามารถทำลายได้
ฉันจะอยู่กับคุณที่นี่
อย่าร้องไห้ไปเลย

'Cause you'll be in my heart
Yes, you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more
You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart
Always

เพราะคุณจะอยู่ในใจของฉัน
ใช่แล้ว คุณจะอยู่ในใจของฉัน
จากวันนี้เป็นต้นไป
จนถึงตอนนี้และตลอดไป
คุณจะอยู่ในใจของฉัน
ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะพูดอย่างไร
คุณจะอยู่ในใจของฉัน
ตลอดไป

Why can't they understand the way we feel
They just don't trust what they can't explain
I know we're different, but deep inside us
We're not that different at all

ทำไม่พวกเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเรา
พวกเขาแค่ไม่เชื่อใจในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จัก
ฉันรู้ว่าเราแตกต่างกัน แต่ลึกๆ ข้างในตัวเรา
เราไม่ได้แตกต่างกันเลย

And you'll be in my heart
Yes you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more

และคุณจะอยู่ในใจของฉัน
ใช่แล้ว คุณจะอยู่ในใจของฉัน
จากวันนี้เป็นต้นไป
จนถึงตอนนี้และตลอดไป

Don't listen to them
'Cause what do they know
We need each other, to have, to hold
They'll see in time, I know

ไม่ต้องไปฟังพวกเขา
เพียงเพราะในสิ่งที่พวกเขารู้
เราต้องการซึ่งกันและกัน เพื่ออยู่และช่วยเหลือกัน
เวลาจะทำให้พวกเขาเห็น ฉันรู้

When destiny calls you, you must be strong
I may not be with you
But you got to hold on
They'll see in time, I know
We'll show them together

เมื่อโชคชะตาร้องเรียกหาคุณ คุณจะต้องเข้มแข็งเอาไว้
ฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณ
แต่คุณจะต้องเชื่อมั่น
เวลาจะทำให้พวกเขาเห็น ฉันรู้
เราจะแสดงมันให้พวกเขาเห็นด้วยกัน

'Cause you'll be in my heart
Believe me you'll be in my heart
I'll be there from this day on
Now and forever more

เพราะคุณจะอยู่ในใจของฉัน
ใช่แล้ว คุณจะอยู่ในใจของฉัน
จากวันนี้เป็นต้นไป
จนถึงตอนนี้และตลอดไป

You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart
Always

คุณจะอยู่ในใจของฉัน
ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะพูดอย่างไร
คุณจะอยู่ในใจของฉัน
ตลอดไป

Always I'll be with you
I'll be there for you always
Always and always

ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไป
ฉันจะอยู่ตรงนั้นกับคุณเสมอ
และตลอดไป

Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
I'll be there
Always

แค่เหลียวมองข้างๆ ตัวคุณสิ
แค่เหลียวมองข้างๆ ตัวคุณสิ
แค่เหลียวมองข้างๆ ตัวคุณสิ
ฉันจะอยู่ตรงนั้นกับคุณ
ตลอดไป